EMÜ

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

EAKlogo
 

MÜKOBAKTERIOOSIDE LABORATOORIUM
Laboratory of mycobacterioses

EV referentlabor veiste tuberkuloosi ja tuberkuliini valdkonnas
Akrediteeritud vastavalt standardile EVS-EN ISO/IEC 17025

Labori põhilisteks uurimissuundadeks on:
  • loomade mükobakteriooside epidemioloogiline monitooring Eestis
  • molekulaardiagnostika rakendamine mükobakteriooside ja toiduga ülekanduvate patogeenide uurimiseks
  • zoonooside diagnostika ja profülaktika meetodite väljatöötamine ja rakendamine

Teadustemaatikas on prioriteetseks uurimissuunaks mükobakteriooside molekulaarepidemioloogia, kusjuures suurema tähelepanu all on atüüpilised e. mittetuberkuloossed mükobakterid ja nende poolt põhjustatud patoloogiate uurimine loomadel. Probleemiks on mükobakterite laialdane levik looduses ja infektsiooni ülekandumise võimalus inimesele. Antud probleem muutub eriti aktuaalseks seoses HIV infektsiooni kiire levikuga Eestis, kuna M. avium ja teiste mittetuberkuloossete mükobakterite poolt põhjustatud mükobakterioosid on oluliseks AIDSi haigete surma põhjuseks.

Praktilises aspektis labor teostab ekspertuuringuid loomade tuberkuloosi, paratuberkuloosi ja mükobakterioosi alal, kasutades konventsionaalsete meetodite kõrval ka kiireid molekulaardiagnostika meetodeid. PCR diagnostika meetod on rakendatud ka oluliste toiduga ülekanduvate zoonootiliste patogeenide (Campylobacter spp., Salmonella sp. ja Listeria monocytogenes) diagnoosimiseks.
Mükobakterite eluskultuuride kollektsioon ulatub 244 üksuseni, nendest on Eestis isoleeritud 228 tüve.
Mihhail Sudakov, vanemteadur, juhataja, knd (vet),  mihhail.sudakov@emu.ee, www.eau.ee/~sudakov/, tel. 731 3250
Arvo Viltrop, dotsent,, dr (vet), arvo.viltrop@emu.ee, tel 731 3241
Silva Sütt, teadur, MSc, doktorant, silva.sytt@emu.ee, tel. 731 3252
Sirje Kokassaar, teadur, sirje.kokassaar@emu.ee, tel. 731 3251
Annely Aleksejev, laborant, annely.aleksejev@emu.ee, tel. 7313251

Teemad

Meetodid

Teenused

Kultuurid

Tuberkuliin

Telefon: 731 3250
Faks: 731 3706
Aadress: F.H. Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu
E-post: ml@emu.ee