Teenused

Mükobakteriooside testimine

Proovi võtmine

I. Koduloomade tuberkuloosi, paratuberkuloosi ja mükobakterioosi bakterioloogiline diagnoosimine

      Tuberkuloos
 1. Mükobakterite isoleerimine
 2. Mycobacterium tuberculosis / M. bovis molekulaardiagnostika
 3. Tuberkuloosi biotest
      Paratuberkuloos
 1. M. paratuberculosis isoleerimine ja identsifitseerimine PCR-meetodiga
      Mükobakterioos
 1. Mükobakterite isoleerimine
 2. Atüüpiliste mükobakterite diferentseerimine
 3. M. avium-intracellulare kompleksi molekulaardiagnostika

 II. Lindude tuberkuloosi diagnoosimine

 1. Mükobakterite isoleerimine
 2. M. avium identsifitseerimine PCR-meetodiga
 3. Tuberkuloosi biotest kanadel

III. Ulukite mükobakteriooside diagnoosimine ja epidemioloogiline monitooring

 1. Mükobakterite isoleerimine
 2. M. tuberculosis / M. bovis molekulaardiagnostika
 3. Tuberkuloosi biotest
 4. Mükobakterite tüpiseerimine

IV. Ökoloogiliste nakkusallikate bakterioloogiline testimine

 1. Mükobakterite isoleerimine keskkonna proovidest
 2. Atüüpiliste mükobakterite diferentseerimine