Mükobakteriooside ja tuberkuliini labori
akrediteeritud metoodikad